Svi modeli
Povijest

Dobijte svoje besplatne tokene

Nevjerojatni UK Adult Chat početni mobilni bonus od 100 tokena!

Ako do sad niste posjetili UK Adult Chat putem svog mobilnog uređaja ili tableta, sada je pravo vrijeme da to učinite! Znamo što mislite: „Zašto?“

UK Adult Chat sada nudi nevjerojatni 100% početni mobilni BONUS za postojeće i nove članove!

1. Pristupite ukadultchat.com putem svog mobilnog uređaja ili tableta

2. Kupite BILO KOJI iznos tokena

3. Uživajte trošeći ih putem svojih mobilnih uređaja ili tableta, uz dodatak istog iznosa kao BONUSA, koji može iznositi do 100 tokena!

Pa, što se čeka? Dohvatite svoje mobilne uređaje odmah i započnite s avanturom koju ćete dugo pamtiti!

Tablet

ODREDBE I UVJETI BONUSA

1. Da biste primili bonus, prijavite se sa svojim mobilnim uređajem na UK Adult Chat, kupite bilo koji iznos tokena i trošite ih kako god želite. Sve ove radnje moraju biti obavljene putem mobilne verzije stranice UK Adult Chat.

2. Najveći iznos bonusa koji može biti dodjeljen jest 100 tokena.

3. Tokeni kipljeni prvi put putem mobilnog uređaja ili tableta moraju biti potrošeni unutar 7 dana od datuma kupnje kako bi korisnik stranice postao kvalificiran za primanje bonusa. Ukoliko se u navedenom periodu potroši samo dio kupljenih tokena, iznos bonusa bit će jednak iznosu potrošenih tokena. Ukoliko je u navedenom periodu potrošeno više od 100 tokena od početne kupnje, korisniku će i dalje biti dodijeljen bonus od 100 tokena budući da je to najveći iznos bonusa.

4. Bonus je dostupan svim novim ili postojećim korisnicima koji do sad nisu kupovali tokene putem mobilnih uređaja ili tableta.

5. Svakom korisniku može biti dodijeljen samo jedan bonus.

6. UK Adult Chat zadržava pravo uklanjanja, modificiranj ili otkazivanja bonusa u bilo kojem trenutku, uz diskreciju.

7. UK Adult Chat zadržava pravo zatvaranja bilo kojeg računa za koji se sumnja da je povezan sa zlouporabom bonusa, kao i zaplijene bonus tokena s takvog računa.